Chevron Intarsia Sweater - Gemgem  - 2
Chevron Intarsia Sweater - Gemgem  - 1
Chevron Intarsia Sweater - Gemgem  - 2
Chevron Intarsia Sweater - Gemgem  - 3
Chevron Intarsia Sweater - Gemgem  - 4
Chevron Intarsia Sweater - Gemgem  - 5

Chevron Intarsia Sweater

Long sleeve Black and White Chevron Intarsia Sweater with ribbed solid black neck and cuff trim finish

 

 Size 7 9 11
3-4 years 5 years 6 years